Våra tjänster

Företagsflytt

När ditt företag flyttar eller byter lokaler är det avgörande att ni störs så lite som möjligt i ert dagliga arbete. Vi har lång erfarenhet av både stora och små företagsflyttar och vet hur flödet ser ut gällande demontering, packning, flytt och uppackning.


Att anlita Flyttexpert Transport Väst AB underlättar hela flyttprocessen och det finns många fördelar med att låta oss utföra arbetet.

  • Verksamheten kommer igång snabbare.
  • Olycksrisken på egen personal och utrustning minimeras.
  • Kontorsstäd & Kontorsflytt
  • Magasinering & Lagerflytt

Företagsflytt

Vi på Flyttexpert Transport Väst AB finns för att underlätta för våra kunder vid flytt. Vi tycker att det är otroligt viktigt att hela tiden sätta kunden i fokus och använder hjärta och själ i alla projekt vi tar oss an.

Boka här